Menu

Retningslinjer for bruk av innhold fra bildebanken One Ocean Expedition 

Formålet med jordomseilingen One Ocean Expedition er å skape engasjement og dele kunnskap om havets viktige rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. I tråd med denne målsetningen legger vi det meste av materialet som produseres under ekspedisjonen tilgjengelig for fri nedlastning. 

Disse bruksvilkårene angir vilkår for bruk av innhold fra bildebanken One Ocean Expedition. Bruk av innholdet forutsetter at du registrerer deg og samtykker til disse bruksvilkårene. Du forplikter deg videre til at du ikke vil benytte innholdet på en måte som er i strid med norsk lovgivning.

Bildene og øvrig innhold publisert i bildebanken tilhører Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl og er beskyttet av åndsverksloven. Utover bruk som er definert under, er det ikke tillatt å bruke bilder eller øvrig innhold som er publisert her uten skriftlig tillatelse fra Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl.

Ved at du samtykker til disse bruksvilkårene erkjenner du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene som gjelder for bruk av innhold. Ved samtykke gis du en begrenset og ikke-eksklusiv rett til bruk av bilder tilgjengelig i denne databasen. Retten til bruk forutsetter at du følger følgende retningslinjer for bruk av bildene:

 • Innholdet skal kun brukes til omtale eller beskrivelser av One Ocean Expedition, seilskipet Statsraad Lehmkuhl og/eller egen involvering i prosjektet.
 • Bruk av innhold forutsetter at du krediterer fotograf og Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl som kilde. Dette skal skje på følgende måte:
  • fotograf/Statsraad Lehmkuhl, f.eks. Ingrid Wollberg/Statsraad Lehmkuhl.
  • Du kan erstatte fotografens fornavn med initial, f.eks. I. Wollberg.  
 • Innholdet skal ikke brukes til å fremheve prosjekter, produkter eller tema som ikke er relevant for Statsraad Lehmkuhl, One Ocean Expedition eller dets formål, definert øverst i teksten.
 • Innholdet skal ikke benyttes i sammenhenger der formålet utelukkende er salg av kommersielle produkter. 
 • Du har lov til å redigere bildene, i form av forbedringer av lys, farger, kontraster, etc. Speilvending som effekt er ikke tillatt. De fleste bildene er hentet direkte fra skipet, og er ikke redigert, derfor tillater vi redigering.
 • Du har lov til å redigere i videomaterialet og bruke det sammen med annet materiale, så lenge du følger retningslinjene
 • Logoer kan ikke endres/redigeres. 

Den begrensede og ikke-eksklusive bruksretten til bildene gir deg ikke noen videre rettigheter til bilder eller øvrig innhold som finnes på nettstedet. Du har ingen rett til å selge, videre-lisensiere eller på annen måte overføre hverken innholdet eller bruksretten til tredjeparter. Bruksretten gir deg heller ikke rett til å overføre eksemplarer av bilder til tredjeparter.

Bruk utover disse retningslinjene er i strid med bestemmelsene i åndsverksloven og kan medføre erstatningsansvar og straffeansvar. Dersom du er i tvil om din bruk er i samsvar med vilkårene, ber vi deg ta kontakt på lehmkuhl@lehmkuhl.no. Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer trer i kraft fra det tidspunktet de publiseres. Du er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkårene.

Slik kan du kontakte oss

Dersom du har spørsmål i forbindelse med disse retningslinjene for bruk av innhold, kan du kontakte oss på:

e-post: lehmkuhl@lehmkuhl.no

telefon: 55 30 17 00

Ansvarlig for retningslinjer i bildebanken: Helene Spurkeland, Statsraad Lehmkuhl